RODO

Szanowny Panie/Szanowna Pani, w związku z tym, że udostępnione zostały nam Twoje dane osobowe chcielibyśmy udzielić Panu/Pani kilka informacji. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, …