Skąd czerpać inspiracje do projektów?

Inspiracja jest zjawiskiem napędzającym sztukę oraz powstawanie wynalazków. To ona przyczyniła się do powstania największych dzieł sztuki. Inspiracją może być każda rzecz, która nas otacza: natura, pory dnia, pory roku, …