Kampanie SEM i analiza ruchu z reklam w Google Analytics.

Różnice i rozbieżności w zliczaniu ruchu pomiędzy Adwords a Analytics. Takie zdanie powinno uzupełnić tytuł, aby sprecyzować tematykę wpisu.

Wielu naszych klientów pyta jak skutecznie prowadzić działania reklamowe w internecie i jak mierzyć  ich wyniki? Chcieliśmy dzisiaj omówić pokrótce dwa podstawowe, darmowe narzędzia Google: czyli AdWords oraz Analytics.

digital-marketing-1433427_1920

Skupimy się na opisie mierzenia działań z wykorzystaniem Google Analytics (GA), oraz postaramy się opowiedzieć  o różnicach między danymi jakie dostarcza nam GA, a danymi jakie mamy z kampanii, które dostarcza nam Google AdWords. Powiemy kilka słów o tym jak je widzą obydwa system, oraz jak je należy interpretować.

Na początku trzeba powiedzieć to,  że wymieniane systemy zostały stworzone do dwóch różnych celów i pomimo, że agregują dane związane z działaniami reklamowymi to jeden robi to jako podstawowe zadanie, drugi jako kolejna zmienna w szeregu innych danych, które zbiera.

 

kampania SEM

Google AdWords jest programem do emisji reklam. Dzięki niemu możemy  tworzyć reklamy online i docierać do odbiorców dokładnie w momencie, kiedy są zainteresowani naszymi produktami lub usługami. Dzięki niej  można zwiększyć sprzedaż, budować świadomość marki i przyciągać ruch do witryny.

Google Analytics jest narzędziem  służącym do pomiaru i monitorowania zachowań użytkowników na stronie internetowej. Poprzez umieszczenie na stronie fragmentu kodu pozwalającego na zbieranie danych ze strony.  Jest to darmowe narzędzie udostępnione przez firmę Google.

Mówiąc krótko: AdWords pozwala tworzyć i emitować reklamy, a następnie kierować ruch na stronę gdzie zaczyna działać  Analytics mierząc ruch, który tam trafia.

office-625893_1920

Przechodząc do sedna chcemy zaprezentować różnicę pomiędzy systemami oraz podać kilka przyczyn które wpływają na rozbieżność danych.

Różnica pomiędzy kliknięciami a sesjami.

Różnica pomiędzy tymi działaniami jest znacząca, ponieważ raport z Google AdWords pokazuje kliknięcia użytkownika w reklamę, natomiast sesje zliczanie po stronie Analyticsa i pokazują liczbę unikalnych sesji  zainicjowanych przez tego użytkownika. Te wartości mogą się ze sobą nie pokrywać  z wielu różnych powodów.

– Sam użytkownik może kliknąć w reklamę wielokrotnie w czasie trwania tej samej sesji.  W tym przypadku adwords zarejestruje kilka kliknięć , a Analytics rozpozna poszczególne odsłony strony jaką jedną sesję.  Takie zachowanie użytkownika jest naturalne w przypadku poszukiwania i porównywania wielu produktów, ofert lub propozycji.

– Istnieje możliwość że użytkownik klika w reklamę, a później podczas kolejnej innej sesji wraca bezpośrednio za pomocą stworzonej zakładki.  W takiej sytuacji zostanie przekazana informacja o odesłaniu z pierwszej sesji, jednak przez takie zachowanie będziemy widzieć kliknięcia,  które powodują wiele otwartych sesji.

– Musimy pamiętać że użytkownik klikając w reklamę może nadal zatrzymać wczytywanie strony poprzez wciśniecie przycisku zatrzymaj w przeglądarce. W niektórych przeglądarkach ten sam efekt wywołuje przełączenie się na inną zakładkę. W wyżej wymienionych sytuacjach zostanie zarejestrowane kliknięcie w systemie Google AdWords, jednak nie zostanie odpalony script Analytics przez co dane dotyczące śledzenia nie zostaną wysłane na serwery Google. 

Różnice pomiędzy odsłonami a unikalnymi odsłonami

Odsłoną nazywamy wyświetlenie strony www , na której zainstalowany jest kod Analytics.  Jeden użytkownik może wykonać kilka odsłon jednej strony poprzez ponownej jej załadowanie, przejście na inną stronę  następnie powrót na stronę pierwotną.Google AdWords

Z kolei  raport, który zawiera unikalne odsłony pokazuje nam wszystkie odsłony, które zostały wygenerowane przez jednego konkretnego użytkownik podczas jednej sesji. Unikalne odsłony odzwierciedlają liczbę sesji, podczas których konkretna  strona została wyświetlona co najmniej jeden raz.

Staraliśmy się  opisać to w jak najbardziej przyjazny sposób. Oczywiście nie są to wszystkie przyczyny, które wpływają na różnicę między wynikami w kampanii, a ruchem widzianym na stronie poprzez Analyticsa.  W kolejnych wpisach postaramy się omówić inne  przyczyny, które wpływają na różnice pomiędzy tym co widać w AdWords a Analytics.